این مسئولیت یک حکم نظارتی است

به گزارش مجله فیروزی، نقش ما مانند یک ناظر و سیاست گذار است. این مسئولیت یک حکم نظارتی است ولی خط جدانماینده مشخصی نمی توان برای آن در نظر گرفت که این وظیفه، کار اجرایی نداشته باشد. در واقع ازین پس موسسات تابعه در حوزه بین الملل باید بر اساس مصوبات این شورا (شورای بین الملل) فعالیت نمایند.

این مسئولیت یک حکم نظارتی است

این سخنان بخشی از اظهارات روح الله حسینی است که به تازگی با حکم رییس سازمان سینمایی به سمت مدیر کلی دفتر جشنواره ها و همکاری های بین المللی سازمان سینمایی منصوب شده است؛ او پیش از این ریاست مدرسه ملی سینما را برعهده داشت که در پی کوچک سازی سازمان سینمایی، با بعضی موسسات مرتبط ادغام شده است.

او در گفت وگویی با خبرنگاران در ابتدای صحبت اش مطرح نمود: خوشحالم که در این سمت جدید در دانشگاه تهران این مصاحبه را انجام می دهم، چرا که به این صندلی یعنی صندلی علمی و دانشگاهی خود بیش از هر پست و مقام دیگری می بالم و معتقدم یکی از ساده ترین و مطمئنترین راه های حل مسائل و مسایل در حوزه اجرا و در دستگاه های دولتی همین مراجعه و اعتماد بیشتر به دانشگاه ها و مراکز علمی است، نگاهی که فکر می کنم آقای انتظامی هم به آن اعتقاد دارند.

سینمای ایران به حدی از بلوغ رسیده که به بازارهای جهانی توجه کند

او سپس درباره وظایف این عنوان شغلی شرح داد: این سِمت دو بخش یا شاخه دارد. یکی بخش جشنواره ها است و دیگری بخش بین الملل. البته قرار من و آقای انتظامی تأکید بر تقویت بخش بین الملل سینما با توجه به شرایط موجود است. منظور از شرایط موجود هم، اهمیتی است که سینما در حوزه بین الملل و به ویژه دیپلماسی فرهنگی کشورها پیدا نموده و لذا گسترش ارتباطات فرهنگی مبتنی بر سینما و نیز توسعه بازارهای جهانی سینمای ایران اهمیت یافته است. این موضوع در برنامه جامع سازمان امور سینمایی که در زمان آقای حیدریان تهیه شد به صراحت قید شده است. یعنی ریاست پیشین سازمان هم سهمی جدی و پررنگ برای این بخش قائل بودند و حتی محوری ترین برنامه شان توسعه بازارهای جهانی سینمای ایران بود. در واقع، به نظر می رسد مدیریت سینمای ایران به این نتیجه و بلوغ رسیده که باید برای توسعه صنعت سینما جدی تر از قبل به فضای بین المللی توجه کند و به صورت گسترده، نظام مند و صنعتی در این عرصه فعالیت کند. نکته قابل توجه هم این است که از این پس صرفاً حضور در جشنواره ها نیست که اهمیت و ارجحیت دارد بلکه این حضورها باید وجه مالی و تجاری پیدا کند ضمن اینکه در پیشبرد اهداف فرهنگی ایران نیز موثر باشد و به ابزار موثری در حوزه دیپلماسی فرهنگی تبدیل گردد.

احتیاجمند یک تمرکز معقول هستیم تا نظامی کارا داشته باشیم

این استاد دانشگاه در ادامه به ملزومات مورد احتیاج برای رسیدن به اهداف این دفتر اشاره نمود و گفت: امیدوارم آشنایی با زبانهای خارجی و مطالعاتم در زمینه هنر و سینمای ایران در انجام وظایفم در این دفتر یاری کند. بدیهی است که تقویت و توسعه سینمای ایران در ابعاد بین المللی ملزوماتی دارد. یکی از الزامات آن ایجاد هماهنگی و تمرکزی معقول و مناسب در برنامه های سازمان سینمایی و موسسات تابعه است. این حرف البته بدان معنا نیست که موسسات تابعه فعالیت بین المللی نخواهند داشت، بلکه سعی می گردد با موضوع این دفتر فعالیتهای سازمان و موسسات تابعه در حوزه بین الملل سامان و نظامی موثرتر و کارآتر بیابد. شورای بین الملل مسولیت این هماهنگی ها و سامان را بر عهده دارد.

به عبارت دیگر تمام فعالیت هایی که در برنامه سال 98 سازمان سینمایی و موسسات تابعه آن آمده از نقطه اول و جایی که بُعد بین المللی پیدا می نمایند موضوع نظر و تصمیم شورای بین الملل خواهند بود که در آنجا مدیرکل دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل موظف است نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده داشته باشد. پس هر آنچه که در سینمای ایران در سازمان سینمایی به شکل رسمی و دولتی در حوزه بین الملل انجام می گیرد در این شورا تعریف و تنظیم خواهد شد.

حسینی درپاسخ به اینکه این شورا از چه کسانی تشکیل خواهد شد، مطرح نمود: پیش از این حکم هایی صادر شده و ممکن است بنابر نظر آقای انتظامی تغییراتی در شورا داشته باشیم. این شورا در حال حاضر از تعدادی شخصیت حقوقی و حقیقی و مدیران عامل موسسات تابعه تشکیل می گردد. مرجع تمام تصمیم های سازمان امور سینمایی در حوزه بین الملل این شورا خواهد بود.

بودجه سازمان سینمایی یک اصلاحیه نهایی خواهد خورد / ما بودجه مستقیم نداریم

مدیرکل دفتر جشنواره ها درباره بخش دیگر این سمت که به رویدادها و جشنواره های سینمایی ارتباط پیدا می نماید شرح داد: ما در ایران سه جشنواره داریم که هویت و کارکرد بین المللی دارند. جشنواره جهانی فجر به عنوان اصلی ترین و پس از آن جشنواره حقیقت و فیلم کوتاه بین المللی هستند. درباره سیاست های کلی این جشنواره ها از آنجایی که بعد بین المللی پیدا می نمایند، در شورای بین الملل تصمیم گیری خواهد شد، ضمن اینکه جشنواره ها در سازمان سینمایی و در کل سپهر سینمای ایران نقشی کلیدی دارند و بنابر این برای عملنمودها، برنامه ها و وظایفشان باید برنامه ریزی هایی کلان صورت گیرد.

جشنواره های بخش خصوصی نیز مطابق با قوانین موجود از این دفتر مجوز خواهند گرفت. ضمناً با شکل دریافت شورای جشنواره ها ضوابط لازم برای اخذ مجوز و هرگونه حمایت به زودی اعلام خواهد شد.

حسینی در شرح نحوه فعالیت، بودجه و محل استقرار این حوزه گفت: بودجه سازمان سینمایی یک اصلاحیه نهایی خواهد خورد ولی تغییر چندانی نخواهد داشت. با این حال حدود 15 برنامه از مجموعه فعالیت های سازمان سینمایی در حوزه بین الملل یا جشنواره ها تعریف شده است.

ما بودجه مستقیمی در اختیار نداریم که بخواهیم در حوزه بین الملل خرج کنیم. بلکه نقش ما مانند یک ناظر و سیاست گذار است. این مسئولیت یک حکم نظارتی است ولی خط جدانماینده تعیینی نمی توان برای آن در نظر گرفت که این وظیفه، کار اجرایی نداشته باشد. در واقع ازین پس موسسات تابعه در حوزه بین الملل باید بر اساس مصوبات این شورا (شورای بین الملل) فعالیت نمایند.

خارج از محدوده وزارت ارشاد رفت و آمد مهمانان آسان تر است / قصدمان تقویت بخش خصوصی است

محل دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل به ساختمانی در باغ فردوس منتقل خواهد شد که ساختمان شماره 2 سازمان امور سینمایی است. این ساختمان بیرون از محدوده جغرافیایی بهارستان و وزارت ارشاد خواهد بود که این شرایط برای رفت و آمد مهمانان بین الملل هم آسانتر خواهد بود.

وی در خصوص نوع فعالیت پخش نماینده های خارجی بخش خصوصی اظهار کرد: ما تنها به اینکه چگونه می گردد آنها را ارتقاء بخشید فکر می کنیم و این کار به قصد تقویت آنها خواهد بود. ما در حوزه پخش بین الملل مسائل متعددی داریم و نظر کلی این است که به بخش خصوصی یاری گردد تا در حوزه پخش کارآمدتر و فعال تر عمل کند.

اهمیتِ فراوری به پخش منتقل خواهد شد / اهمیت فرد باید از بین برود

این مدیر سینمایی درباره مسائل پخش بین الملل توضیح داد: حوزه پخش بین المللی در سینمای ما یک حوزه نوپا است در حالی که چندین دهه است سینمای جهان به صورت جدی به آن می پردازد. با این حال به نظر می رسد چه بسا به زودی این اهمیتی که تاکنون به حوزه فراوری می داده ایم، به پخش فیلم منتقل گردد.

تا همین چند سال اخیر در سینمای ما توجه عمده و شاید بگردد گفت تمام به حوزه فراوری بوده اما اینکه پس از فراوری برای فیلم و توزیع و مخاطب آنچه باید اندیشید و تمهید کرد کمتر توجه می شده؛ مارکتینگ، بازارهای جهانی، ذائقة مخاطب داخلی و خارجی و تنوع و تکثر آن، موضوعات جدیدی در سینمای ما هستند. بر این اساس بازاریابی تخصصی یک علم است و ما هم کوشش می کنیم به صورتی علمی و هدفمند به آن بپردازیم. برای رسیدن به این مهم در نظر داریم کارشناسان خبره ای تربیت کنیم و به جای اینکه فرد تصمیم گیرنده باشد و یا با تاکتیک های انفرادی پیش برویم سازمان ها، ارگان ها و شرکت ها طرف قراردادها باشند تا کانال های تعیین تر و رسمی تری شکل بگیرد و این گونه نباشد که تنها بر اساس تلاس و ظرفیت و کاراکترهای فردی برای فیلم ها مشتری پیدا کنیم.

افراد شناخته شده تر از سازمان ها هستند

ما در سینما مواردی را داشتیم که قدرت فرد بیشتر از یک سازمان بوده. البته این اتفاق در دیگر حوزه های بین المللی ما نیز حکم فرماست و در خیلی از بخشها و زمینه ها افراد هستند که شناخته شده تر از شرکت ها و سازمان ها کار را جلو می برند که البته چاره هم نیست زیرا الزامات و شرایطی برای ارگان های دولتی باید فراهم گردد تا بتوانند در این زمینه فعالیت نمایند.

یکی از کارهایی که ما باید در این شورا انجام دهیم همین موضوع است. یعنی باید یاری کنیم با اهرم ها و ابزار مختلف یک رویکرد تعیین و به تبع آن سامانی در حوزه بین الملل در مباحثی چون مارکتینگ، پخش و اکران های بین المللی شکل بگیرد. ما نباید فقط حضور جشنواره ای داشته باشیم بلکه باید بتوانیم فیلم ها را در سالن های سینمایی خارج از ایران به درخواست خود طرف های خارجی نمایش بدهیم. ایده آل آن است که در مناطق مختلف جهان اعم از اروپا و آمریکا، اکران فیلم های ایرانی با درخواست و تقاضای طرف خارجی و بدون هزینه برای ما انجام گیرد. در حقیقت باید باید این احتیاج و ذائقه و تقاضا را در مخاطب خارجی ایجاد کنیم و بعد از مدتی محاسبه کنیم اگر مثلاً فرانسوی ها در کنار بیش از 200 میلیون بلیتی که در داخل می فروشند، 45 تا 50 میلیون بلیت هم خارج از کشور خود و در سالن های خارجی برای دیدن فیلم های فرانسوی در اختیار دارند، چگونه می توان مخاطب خارجی سینمای ایران را هم بدین گونه افزایش داد.

ضمن اینکه ما باید کار کارشناسی ای انجام دهیم و ببینیم به طور کلی در چه مناطقی در جهان پذیرای ما هستند زیرا هیچ سامانه ای وجود ندارد تا این اطلاعات را به شما بدهد.

پخش فیلم خارجی در ایران موضوعی قدیمی است

او در پاسخ به سوالی با درباره پخش و نمایش فیلم های خارجی در ایران شرح داد: اکران فیلم های خارجی در ایران موضوعی قدیمی و پیچیده است و طبیعتاً من نمی توانم راجع به آنها فکر کنم و نظر دهم و باید سازمانی و شورایی پیش برود.

روح الله حسینی در انتها صحبت های خود با تاکید بر اینکه شعار محوری ما در سازمان سینمایی توسعه بازارهای خارجی سینمای ایران است اضافه کرد: این کار مراحل و آغاز و انجامی دارد که عجالتاً کشورهای منطقه می تواند آغاز خوبی برای آن باشد و سپس به خارج از منطقه و اروپا و آمریکا می رسد. ما بازارهای بالقوه ای در منطقه داریم که شاید بسیار مفیدتر و موثرتر از بازارهایی مانند کانادا که کیلومترها دورتر از ماست، باشد.البته طی سالهای گذشته بویژه در دل جشنواره جهانی فجر اقدامات خوبی در این زمینه انجام گرفته است که می تواند مبنای خوبی برای فعالیتهای بعدی باشد.

خلاصه اینکه در حوزه بین الملل کارهای بسیاری داریم که باید انجام گردد و امیدوارم با همراهی دیگر هنرمندان و مسئولان به اهداف مورد نظر و مطلوب دست پیدا کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 8 مرداد 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: mfiroozi.ir شناسه مطلب: 95

به "این مسئولیت یک حکم نظارتی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "این مسئولیت یک حکم نظارتی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید